MTEP Projektas

UAB „Šerkšnė“, tarpininkaujant Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui, įvykdė projektą „Aktyviai fizinei veiklai skirtų darbo drabužių termofiziologinio komforto gerinimas“.

Šis projektas įgyvendinamas remiantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrosprižiūrima Ekonomikos augimo veiksmų programa „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Įgyvendinimo priemonė-  „Inočekiai LT“,  skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams.

Darbo metu  atliktas  5-ių skirtingų struktūrų tekstilės medžiagų kompleksinis termoreguliacinių savybių tyrimas, nustatant vandens garų pralaidumą, laidumą orui, atsparumą vandens prasiskverbimui bei drėgmės transportavimo savybes. Tyrimai atlikti FTMC Tekstilės instituto tekstilės medžiagų fizikinių-cheminių tyrimų skyriuje.

Remiantis gautais rezultatais  įvertintas darbo metu tirtų medžiagų termoreguliacinių savybių lygmuo priklausomai nuo medžiagų naudojimo paskirties ir išsidėstymo aprangos sistemoje. Tyrimų rezultatai bus panaudoti naujos konstrukcijos apsauginės aprangos, užtikrinančios termofiziologinį komfortą esant nepalankioms klimato sąlygoms, kūrimui.

ES

Lombardas

UAB „Šerkšnė“ veikia lombardas!

lombardas